Đóng

Tin tức

Lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060: Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị theo quy định của Luật Đấu thầu

23/10/2022 Tin tức

(Sở QH-KT) – Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 với mục tiêu gắn kết ổn định hướng phát triển không gian của toàn vùng, đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; tạo điều kiện thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh, quốc phòng…

Triển khai các công việc tiếp theo sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP, UBND Thành phố đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị, hoàn thành các thủ tục cho việc lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 cua UBND TP, Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật hiện hành. Hiện nay, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đang khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị cuối cùng để có thể mời thầu vào cuối tháng 9/2022. Các thông tin liên quan sẽ được công bố, thông báo công khai theo quy định.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP được lập và phê duyệt sẽ là cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là xác định phương hướng phát triển không gian, các chức năng đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật quan trọng của thành phố hướng tới một Thành phố thông minh, sáng tạo, văn minh, hiện đại.

Với mong muốn có được một đồ án chất lượng tốt, mang tính khả thi cao, khơi thông được nhiều nguồn lực phát triển, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ thông tin rộng rãi và cập nhật nội dung về các tiến trình liên quan đến công tác lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung để cá nhân, tổ chức và các đơn vị tư vấn quan tâm theo dõi, góp ý và tham gia.

Thông báo mời thầu sẽ được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trang thông tin điện tử của Sở Quy hoạch – Kiến trúc theo quy định./.